Stundenplan

 

Beispielstundenplan der Grundschule Neipperg

 

 

Zeit

Mo

Di

Mi

Do

Fr

 

7.40 – 7.55

Hereinspaziert“ - Offener Anfang

1

7.55 – 9.25

Lernzeit

Lernzeit

Lernzeit

Lernzeit

Lernzeit

2

Lernzeit

Lernzeit

Lernzeit

Lernzeit

Lernzeit

3

 

9.25 – 10.10

KU

KU

KU, Kinderkonferenz

KU

KU

 

10.10 - 10.25 Vesperpause

10.25 – 10.40 Bewegungspause

4

10.40 – 11.25

KU

Religion 

KU

KU

BSS 

5

11.25 – 12.10

KU

KU

BSS 

Religion 

KU

6

12.15 -13.00

 

KU 

 

 

 

 

 

Lernzeit: individuelles Lernen in Deutsch und Mathematik, KU = Klassenunterricht,

 

BSS = Bewegung, Sport und Spiel,